Δεκέμβριος
Close up shot red darts arrows in the target  of dartboard center on dark blue sky background. Business target or goal success and winner concept.

ΒΑΛΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Αυτή η εποχή του χρόνου έχει τον δικό της προβληματισμό. Είμαστε έτοιμοι να αποχαιρετήσουμε τους τελευταίους 12 μήνες. Τα πάντα είναι πιο φορτισμένα συναισθηματικά, οι απλές δραστηριότητες αφήνουν λίγο χώρο στις συμβολικές παραδόσεις όπως το ψήσιμο μερικ ...